Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Kontakti

Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
10002 Zagreb
tel. 01 2226-404, 2226-405
fax. 01 2226-415
e-mail: info@fnoi.hr
Radno vrijeme : od 8,30 do 16,30

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr
 

Uredovno vrijeme za zaprimanje dokumentacije: od 9-15 sati.
(Stranke se primaju po prethodnom dogovoru)

Predsjednica Fonda: Vesna Goluža, dipl.oec.
tel. 01 2226-404
fax. 01 2226-415
e-mail: vesna.goluza@fnoi.hr

Poslovna tajnica: Jasmina Vresk Stužić
tel. 01 2226-404
fax. 01 2226-415
e-mail: jasmina@fnoi.hr

Služba za naknadu
Pomoćnica predsjednice: Ksenija Silov, dipl.oec.

tel. 01 2226-420
e-mail: ksenija.silov@fnoi.hr

Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova
Pomoćnica predsjednice: mr.sc. Gordana Martinović

tel. 01 2226-440
e-mail: gordana.martinovic@fnoi.hr

Služba za imovinsko pravne poslove i zastupanje
Pomoćnik predsjednice: Milan Plećaš, dipl.iur.

tel. 01 2226-460
e-mail: milan.plecas@fnoi.hr

Služba za financijske i opće poslove
Pomoćnica predsjednice: Vera Arbanas, dipl.oec.

tel. 01 2226-480
e-mail: vera.arbanas@fnoi.hr

Kontakti za posebne namjene: 

Mjerodavna osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:
Ana Polić, dipl. pol.

tel. 01 2226-494
e-mail: ana.polic@fnoi.hr

Povjerenik za etiku: Milan Plećaš, dipl. iur.
tel. 01 2226-460
e-mail: milan.plecas@fnoi.hr

Osoba zadužena za nepravilnosti: Milan Plećaš, dipl. iur. 
tel. 01 2226-460
e-mail: milan.plecas@fnoi.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Vera Oršolić,
tel: 01 2226-495
e-mail: vera.orsolic@fnoi.hr 

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.