Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Lista zahtjeva
Lista neisplaćenih zahtjeva za dodjelu obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Redni broj ovlaštenika naknade Klasa predmeta FNOI  Ur.broj zahtjeva  Datum pravomoćnosti  Datum zahtjeva  Isplata 
19.189 UP/I 943-06/12-21/30 15-2016-22 8.6.2012 17.3.2016 neisplaćen (Rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu o određivanju privremene mjere)
20 687 UP/I 943-06/05-21/155 15-2017-34 07.09.2016. 16.10.2017. neisplaćen, otvaranje računa vrijednosnica
20 824 UP/I 943-06/12-21/5 15-2017-56 09.12.2016. 27.11.2017. neisplaćen, devizni račun, u isplati
21 219 UP/I 943-06/17-21/11 370-2018-20 13.07.2017. 20.04.2018. neisplaćen, otvaranje računa vrijednosnica
21 220 UP/I 943-06/17-21/11 370-2018-20 13.07.2018. 20.04.2018. neisplaćen, otvaranje računa vreijednosnica
21 221 UP/I 943-06/03-21/288 270-2018-74 13.02.2018. 20.04.2018. neisplaćen, otvaranje računa vrijednosnica
21 267 UP/I 943-06/08-21/150 15-2018-21 23.02.2017. 08.05.2018. neisplaćen, otvaranje računa vrijednosnica
21268 UP/I 943-06/17-16/5 15-2018-8 25.01.2018. 07.05.2018. u isplati, devizni račun
21 269 UP/I 943-06/06-21/124 15-2018-53 24.03.2018. 88.05.2018. u isplati, devizni račun
21 274 UP/I 943-06/03-21/148 15-2018-47 24.02.2018. 11.05.2018. neisplaćen
21 275 UP/I 943-06/01-02/47 15-2018-49 24.12.2004. 14.05.2018. neisplaćen
21 276 UP/I 943-06/01-02/47 15-2018-49 12.01.2005. 14.05.2018. neisplaćen
21 277 UP/I 943-06/05-17/89 15-2018-12 20.06.20108. 14.05.2018. neisplaćen
21 278 UP/I 943-06/15-18/11 15-2018-24 23.04.2018. 14.05.2018. neisplaćen
21 279 UP/I 943-06/18-14/1 15-2018-9 30.03.2018. 15.05.2018. neisplaćen
21 280 UP/I 943-06/02-02/10 15-2018-33 25.04.2018. 16.05.2018. neisplaćen
21 281 UP/I 943-06/06-17/42 15-2018-18 17.01.2012. 16.05.2018. neispalećn
21 282 UP/I 943-06/15-14/1 22-2018-36 12.02.22018. 16.05.2018. neisplaćen
21 283 UP/I 943-06/18-17/15 15-2018-3 16.04.2018. 16.05.2018. neisplaćen
21 284 UP/I 943-06/15-18/11 15-2018-26 23.04.2018. 17.05.2018. neisplaćen
21 285 UP/I 943-06/16-03/15 15-2018-6 03.08.2016. 17.05.2018. neisplaćen
21 286 UP/I 943-06/02-02/10 15-2018-34 25.04.2018. 18.05.2018. neisplaćen
21 287 UP/I 943-06/11-01/2 15-2018-21 28.03.2018. 18.05.2018. neisplaćen
21 288 UP/I 943-06/02-02/10 15-2018-35 25.04.2018. 21.05.2018. neisplaćen
21289 UP/I 943-06/02-21/305 15-2018-45 06.04.2018. 21.05.2018. neisplaćen
21 290 UP/I 943-06/11-17/105 15-2018-18 30.11.2011. 21.05.2018. neisplaćen
21 291 UP/I 943-06/11-17/105 15-2018-19 26.02.2018. 21.05.2018. neisplaćen
21 292 up/i 943-06/18-17/6 15-2018-5 04.04.2018. 21.05.2018. neisplaćen
21 293 UP/I 943-06/17-17/58 15-2018-28 29.12.2017. 22.05.2018. neisplaćen
21 294 up/i 943-06/18-04/1 15-2018-8 30.04.2018. 22.05.2018. neisplaćen
21 295 UP/I 943-06/05-01/51 15-2018-107 11.04.2018. 23.05.2018. neisplaćen
21 296 UP/I 943-06/15-18/11 15-2018-27 23.04.2018. 23.05.2018. neisplaćen
21 297 UP/I 943-06/15-08/28 15-2018-25 06.03.2018. 24.05.2018. neisplaćen
21 298 UP/I 943-06/02-02/10 15-2018-36 25.04.2018. 25.05.2018. neisplaćen
21 299 UP/I 943-06/04-21/185 15-2018-27 13.04.2018. 25.05.2018. neisplaćen
21 300 UP/I 943-06/18-04/1 15-2018-10 30.04.2018. 25.05.2018. neisplaćen
21 301 UP/I 943-06/18-04/1 15-2018-9 30.04.2018. 25.05.2018. neisplaćen
21 302 UP/I 943-06/18-14/1 15-2018-10 30.04.2018. 25.05.2018. neisplaćen
21 303 UP/I 943-06/09-08/4 15-2018-27 03.05.2018. 28.05.2018. neisplaćen
21 304 UP/I 943-06/17-15/7 15-2018-7 11.04.2018. 28.05.2018. neisplaćen
21 305 UP/I 943-06/17-15/7 15-2018-8 11.04.2018. 28.05.2018. neisplaćen
21 306 UP/I 943-06/18-04/1 15-2018-11 30.04.2018. 28.05.2018. neisplaćen
21 307 UP/I 943-06/02-02/420 15-2018-58 21.11.2017. 29.05.2018. neisplaćen
21 308 UP/I 943-'06/17-04/6 15-2018-8 02.05.2018. 29.05.2018. neisplaćen
21 309 UP/I 943-06/17-17/34 15-2018-21 24.04.2018. 29.05.2018. neisplaćen
21 310 UP/I 943-06/13-13/19 15-2018-35 06.04.2018. 30.05.2018. neisplaćen
21 311 UP/I 943-06/09-17/128 15-2018-25 03.05.2018. 01.06.2018. neisplaćen
21 312 UP/I 943-06/13-13/19 15-2018-38 06.04.2018. 01.06.2018. neisplaćen
21 313 UP/I 943-06/13-13/19 15-2018-38 06.04.2018. 01.06.2018. neisplaćen
21 314 UP/I 943-06/17-04/06 15-2018-9 02.05.2018. 04.06.2018. neisplaćen
21 315 UP/I 943-06/02-05/9 15-2018-43 02.03.2018. 05.06.2018. neisplaćen
21 316 UP/I 943-06/07-21/113 15-2018-18 04.05.2018. 05.06.2018. neisplaćen
21 317 UP/I 943-06/13-13/19 15-2018-39 06.04.2018. 05.06.2018. neisplaćen
21 318 UP/ 943-06/07-21/57 15-2018-39 13.07.2017. 06.06.2018. neisplaćen
21 319 UP/I 943-06/07-21/57 15-2018-39 13.07.2017. 06.06.2018. neisplaćen
21 320 UP/I 943-06/07-21/57 15-2018-40 13.07.2017. 06.06.2018. neisplaćen
21 321 UP/I 943-06/07-21/57 15-2018-40 13.07.2017. 06.06.2018. neisplaćen
21 322 UP/I 943-06/08-21/44 15-2018-40 13.09.2017. 06.06.2018. neisplaćen
21 323 UP/I 943-06/09-17/128 15-2018-26 03.05.2018. 06.06.2018. neisplaćen
21 324 UP/I 943-06/10-16/5 15-2018-16 23.11.2015. 06.06.2018. neisplaćen
21 325 UP/I 943-06/11-10/1 15-2018-9 15.05.2018. 06.06.2018. neisplaćen
 
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.