Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Financijsko upravljanje i kontrole
Temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine donijela je odluke vezane uz provedbu sustava unutarnjih kontrola u Fondu za naknadu oduzete imovine.
 
Odluka o imenovanju koordinatorice za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Fondu za naknadu oduzete imovine
Odluka o imenovanju radnika zaduženog za nepravilnosti

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.