Javna nabava
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest 


Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljujemo da Fond za naknadu oduzete imovine kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s:
- Buterin & Posavec, odvjetničkim društvom, j.t.d. Zagreb, Draškovićeva 82.

Izjava čelnika
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 
Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu i nadalje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini (pdf)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini (pdf)


Plan nabave

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj obvezan je plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Plan nabave za 2017. godinu (pdf) 
Plan nabave za 2016. godinu (pdf) 

Plan nabave za 2015. godinu (pdf)
 
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.