Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Služba za otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

PITANJE: Postao sam vlasnik stana (kupoprodajom, nasljeđivanjem, darovanjem, uzdržavanjem...). Koju dokumentaciju moram dostaviti kako bi me Fond evidentirao kao novog vlasnika?

ODGOVOR: Fondu trebate dostaviti dokument na temelju kojeg ste stekli vlasništvo nad stanom (ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti, ugovor o darovanju, ugovor o uzdržavanju…).
 
PITANJE: Mogu li traženu dokumentaciju (ugovor, punomoć, vlasnički list, izjavu, rješenje…) dostaviti u preslici?
 
ODGOVOR: Fondu je potrebno dostaviti original ili presliku ovjerenu od strane javnog bilježnika.
 
PITANJE: Je li još uvijek na snazi zakonska odredba o pravu prvokupa?
 
ODGOVOR: Pravo prvokupa brisano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, broj 80/02) i Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, broj 81/02).
 
PITANJE: Kako mogu saznati trenutno stanje otplate po ugovoru o prodaji stana?
 
ODGOVOR: Stanje otplate možete saznati svaki radni dan osobnim dolaskom, telefonskim upitom ili pisanim zahtjevom.
 
PITANJE: Imam namjeru kupiti stan. Moram li otplatiti preostali iznos cijene stana odjednom ili mogu preuzeti daljnji tijek otplate?
 
ODGOVOR: Ne morate otplatiti preostali iznos cijene stana odjednom, već možete preuzeti otplatu duga i obroka cijene stana sukladno odredbama osnovnog ugovora sto trebate i navesti u kupoprodajnom ugovoru ili dostaviti javnobilježnički ovjerenu Izjavu kojom preuzimate otplatu duga i obroka cijene stana.
Ukoliko kupac preuzima daljnji tijek otplate ovaj Fond izdaje suglasnost na preuzimanje otplate duga i obroka cijene stana, sukladno odredbama osnovnog ugovora, a troškovi izrade suglasnosti iznose 100 kuna (uputama za plaćanje troškova izrade suglasnosti).
 
PITANJE: Trebam potvrdu o stanju otplate cijene stana u svrhu dobivanja kredita, reguliranja poreza, prodaje stana…
 
ODGOVOR: Na vaš Zahtjev za izdavanje potvrde Fond će vam izdati traženu potvrdu.
 
PITANJE: Kasnim sa plaćanjem mjesečnih obroka. Obračunava li Fond zateznu kamatu i po kojoj stopi?
 
ODGOVOR: Fond na zakašnjenje u plaćanju obračunava zateznu kamatu sukladno Zakonu o zateznim kamatama (NN, broj 28/96, 94/04) i Uredbi o visini stope zatezne kamate (NN, broj 53/91, 95/93, 8/94, 19/94, 50/94, 19/95, 36/96, 76/96, 72/02, 153/04), Odluci o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke (NN, broj 132/07, 1/08) i Zakonu o obveznim odnosima (NN, broj 35/05, 41/08, 78/15), po stopi od 8,14% godišnje.
 
PITANJE: Imam financijskih poteškoća i trenutno nisam u mogućnosti podmiriti dospjeli dug. Mogu li dobiti odgodu plaćanja dospjelog duga i na koji vremenski rok?
 
ODGOVOR: Ukoliko imate financijskih poteškoća i niste u mogućnosti podmiriti dospjeli dug, možete Fondu dostaviti Zamolbu za odgodu plaćanja dospjelog duga cijene stana. Odgodu možete dobiti najviše do 12 mjeseci sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, broj 43/92). Napominjemo da na dospjeli dug i nadalje teče zatezna kamata do dana plaćanja.
 
PITANJE: Otplatio bih ostatak cijene stana u cijelosti, što moram poduzeti?
 
ODGOVOR: Ukoliko želite prijevremeno otplatiti preostali iznos cijene stana Fondu morate dostaviti Zahtjev za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana i Originalni vlasnički list.
 
PITANJE: Želim saznati koji iznos bih morao uplatiti ukoliko se odlučim za jednokratnu otplatu preostalog iznosa cijene stana?
 
ODGOVOR: Iznos možete saznati ukoliko zatražite Informativni izračun preostalog iznosa cijene stana. Troškovi izrade istoga iznose 200,00 kn sukladno Odluci o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (NN, broj 48/03).
 
PITANJE: Otplatio sam sve obroke cijene stana po ugovoru. Kako da brišem upisanu hipoteku na stanu?
 
ODGOVOR: Za brisovno očitovanje potrebno je dostaviti Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja i originalni vlasnički list. Troškovi izrade brisovnog očitovanja iznose 200,00 kn sukladno Odluci o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (NN, broj 48/03) (upute za plaćanje troškova ovjere i brisovnog očitovanja).

PITANJE: Sve obavijesti Fonda želio bih primati na adresu koja je različita od adrese stana iz ugovora.
 
U tom slučaju podnesite Zahtjev za promjenom dopisne adrese i sve obavijesti će stizati na traženu adresu.
 
PITANJE: Na koji način podmirujem mjesečne obroke?
 
ODGOVOR: Fond ne šalje mjesečne uplatnice, već ste kunski iznos obroka iz ugovora dužni uplaćivati putem naloga za plaćanje (opća uplatnica) na jedan od sljedećih računa Fonda:
 
1. ADDIKO BANK d.d. Zagreb; IBAN: HR5625000091101012005
2. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb; IBAN: HR5823400091100110814
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb; IBAN: HR4223900011100308042
4. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka; IBAN: HR5824020061100417521

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.