Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Kalkulator za izračun naknade
Upišite iznos naknade iz pravomoćnog rješenja u kunama
Upišite Prodajni tečaj PBZ d.d. za devize za EUR na dan izdavanja rješenja.
Upiši broj dospjelih anuiteta obvezničkog udjela
Iznos naknade iz pravomoćnog rješenja u EUR po tečaju na dan izdavanja rješenja
Broj obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji Vam se dodjeljuju.
Iznos dodijeljenih obvezničkih udjela u EUR
Ostatak vrijednosti u EUR manji od 1 obvezničkog udjela koji se isplaćuje zajedno s isplatom dospjelih anuiteta.*
Iznos dospjelih Anuiteta obvezničkog udjela u kunskoj protuvrijednosti EUR na dan plaćanja od 1. siječnja 2000. do dana dodjele
Polugodišnji Anuitet obvezničkog udjela u EUR koji se nadalje od dana dodjele isplaćuje svakog 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije do 1. srpnja 2019. godine

* Vrijednost jednog obvezničkog udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske iznosi 204,40 €. Iznos manji od jednog obvezničkog udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske, koji predstavlja ostatak nakon dodjele pripadajućeg broja obvezničkih udjela isplaćuje se zajedno s isplatom dospjelih anuiteta.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.