Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Javna nabava
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest 


Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljujemo da Fond za naknadu oduzete imovine kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s:
- Buterin & Posavec, odvjetničkim društvom, j.t.d. Zagreb, Draškovićeva 82.

Izjava čelnika
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 
Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu i nadalje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini (pdf)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini (pdf)


Plan nabave

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj obvezan je plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Plan nabave za 2018. godinu (pdf) 

1. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu (pdf)
Plan nabave za 2017. godinu (pdf) 
Plan nabave za 2016. godinu (pdf) 

Plan nabave za 2015. godinu (pdf)
 

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.