Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Izvori financiranja Fonda
Izvori financiranja Fonda

 • do 31. prosinca 2013. godine

Izvori financiranja Fonda za naknadu oduzete imovine propisani su člankom 5. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99 i 64/00) koji glasi: 

"Sredstva za isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske, te sredstva potrebna za rad Fonda osiguravaju se:

a) iz sredstava pribavljenih prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,

b) iz proračuna Republike Hrvatske,

c) iz drugih izvora propisanih zakonom".

 • od 1. siječnja 2014. godine

Zakonom o izmjeni Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 141/13) članak 5. mijenja se i glasi:
 1. Fond je proračunski korisnik državnog proračuna
 2. Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Fonda osiguravaju se u državnom proračunu
 3. Prihodi od prodaje stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli u skladu s odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine prihodi su državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun.
 4. Pomoći ili donacije koje Fond primi od međunarodnih organizacija te od tijela fondova Europske unije radi unaprjeđenja stručne ili tehničke razine djelatnosti prihodi su Fonda i uplaćuju se u državni proračun.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i isplaćena naknada za oduzetu imovinu u novcu i obveznicama iznosi kako slijedi:

Plan u 2017. godini

02545   FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE   181.385.497,00 kn
P 2183   NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATA PO SUDSKIM RJEŠENJIMA    
A873001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   12.015.720,00 kn
T544013    ISPLATE NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU   168.069.777,00 kn
         
P 3913   POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA    
A539214     NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU   1.300.000,00 knPlan u 2016. godini

02545   FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE   172.677.280,00 kn
P 2183   NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATA PO SUDSKIM RJEŠENJIMA    
A873001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   9.830.100,00 kn
T544013    ISPLATE NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU   160.347.180,00 kn
         
P 3913   POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA    
A539214     NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU   2.500.000,00 kn


Plan u 2015. godini

02545   FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE   175.891.152,00 kn
P 2183   NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATA PO SUDSKIM RJEŠENJIMA    
A873001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   10.013.833,00 kn
T544013    ISPLATE NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU   150.877.319,00 kn
         
P 3913   POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA    
A539214     NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU   15.000.000,00 kn


Plan u 2014. godini

02545   FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE   175.501.915,00 kn
P 2183   NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATA PO SUDSKIM RJEŠENJIMA    
A873001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE   10.178.839,00 kn
T544013    ISPLATE NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU   149.521.847,00 kn
         
P 3913   POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA    
A539214     NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU   15.801.229,00 kn


u 2013. godini
 • planirana sredstva u Državnom proračunu 
  140.300.000,00 kn
 • korištena sredstva iz Državnog proračuna
  114.900.000,00 kn
 • isplaćena naknada u novcu i obveznicama
  131.093.389,00 kn

u 2012. godini
 • planirana sredstva u Državnom proračunu
  124.400.000,00 kn
 • korištena sredstva iz Državnog proračuna
  124.400.000,00 kn
 • isplaćena naknada u novcu i obveznicama
  141.522.056,00 kn

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.