Opći akti Fonda
 1. Statut Fonda za naknadu oduzete imovine
 2. Pravilnik o poslovnoj tajni
 3. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 135/99)
 4. Odluka o dopunama Odluke o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 47/02)
 5. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 189/04)
 6. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 39/06)
 7. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 19/10)
 8. Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 90/14)
 9. Prospekt
 10. Brošura
 11. Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 119/00, 47/02, 155/08 i 6/09 - pročišćeni tekst)
 12. Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (Narodne novine, br. 97/98, 119/00, 29/01, 47/02 i 92/02 - pročišćeni tekst)
 13. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih konfisciranih stanova ( Narodne novine, br. 55/05)
 14. Odluka o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, br. 48/03)
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.