Kalkulator za izračun naknade
Upišite iznos naknade iz pravomoćnog rješenja u kunama
Upišite Prodajni tečaj PBZ d.d. za devize za EUR na dan izdavanja rješenja.
Upiši broj dospjelih anuiteta obvezničkog udjela
Iznos naknade iz pravomoćnog rješenja u EUR po tečaju na dan izdavanja rješenja
Broj obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji Vam se dodjeljuju.
Iznos dodijeljenih obvezničkih udjela u EUR
Ostatak vrijednosti u EUR manji od 1 obvezničkog udjela koji se isplaćuje zajedno s isplatom dospjelih anuiteta.*
Iznos dospjelih Anuiteta obvezničkog udjela u kunskoj protuvrijednosti EUR na dan plaćanja od 1. siječnja 2000. do dana dodjele
Polugodišnji Anuitet obvezničkog udjela u EUR koji se nadalje od dana dodjele isplaćuje svakog 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije do 1. srpnja 2019. godine

* Vrijednost jednog obvezničkog udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske iznosi 204,40 €. Iznos manji od jednog obvezničkog udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske, koji predstavlja ostatak nakon dodjele pripadajućeg broja obvezničkih udjela isplaćuje se zajedno s isplatom dospjelih anuiteta.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.