Javna nabava
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest 


Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), objavljujemo da Fond za naknadu oduzete imovine kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s:
- Buterin & Posavec, odvjetničkim društvom, j.t.d. Zagreb, Draškovićeva 82.

Izjava čelnika
 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
 
Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu i nadalje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini (pdf)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini (pdf)


Plan nabave

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj obvezan je plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Plan nabave za 2018. godinu (pdf) 

1. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu (pdf)
Plan nabave za 2017. godinu (pdf) 
Plan nabave za 2016. godinu (pdf) 

Plan nabave za 2015. godinu (pdf)
 
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.