Etički kodeks
Dana 20. listopada 2011. godine predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine donijela je Etički kodeks radnika Fonda za naknadu oduzete imovine.
 
Etički kodeks radnika Fonda za naknadu oduzete imovine

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.