Misija, vizija, ciljevi
MISIJA
 
Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih  pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu, prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova bivšim nositeljima stanarskog prava odnosno zaštićenim najmoprimcima, te aktivno sudjelovanje u upravnim i sudskim postupcima vezanim uz naknadu oduzete imovine i otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova.
 

VIZIJA
 
Aktivnim sudjelovanjem u upravnim i sudskim postupcima te ulaganjem pravnih lijekova, stalnim usavršavanjem baza podataka i pronalaženjem najboljih programskih rješenja, pravodobnim izvršavanjem svih svojih obveza, Fond ima viziju biti primjerna javna institucija u kojoj će se poslovi obavljati transparentno i u skladu s etičkim kodeksom na najvišoj profesionalnoj i ljudskoj razini.
 

STRATEŠKI CILJEVI
  • isplata naknade za oduzetu imovinu u zakonski propisanim rokovima te prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova pružanjem najkvalitetnije javne usluge korisnicima (ovlaštenicima naknade i kupcima stanova),
  • povećanje ekonomičnosti i efikasnosti te informatizacija,
  • jačanje standarda vladavine prava,
  • podizanje etičke razine u državnoj službi i smanjenje korupcije.
  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.