Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Fond za naknadu oduzete imovine omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Fondu za naknadu oduzete imovine. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac te ga poslati:

- elektroničkom poštom na adresu: pristupinformacijama@fnoi.hr,
- na broj faksa 01 222 64 15,
- na adresu: MINISTARSTVO FINANCIJA, Fond za naknadu oduzete imovine, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb.

Zahtjev se može podnijeti i usmenim putem, na broj telefona 01 222 64 94 svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba, ali Fond za naknadu oduzete imovine ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koij nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.


Odluka o mjerodavnoj osobi za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.